2019 Yılının Son İç Kontrol Değerlendirme Toplantısı

Kurumumuzun belirlediği, 5018 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği’nin gereklilikleri çerçevesinde üç ayda bir yapılması planlanan İç Kontrol Değerlendirme Toplantımızı 25.12.2019 tarihinde gerçekleştirdik. Bilgi İşlem Daire Başkanı Fatih Tunçez başkanlığında tek oturumda gerçekleştirilen toplantıda doğru stratejilerle kurumsal başarının arttırılması için belirlenen süreçlerin durumu değerlendirilmiştir. İç Kontrol El Kitabına bağlı kalınarak İç Kontrol Sistemi, uyum eylem planları, iç denetim konularında açıklamalarda bulunulmuştur.Ayrıca katılımcılarla da çeşitli konularda istişarelerde bulunulmuş ve toplantının interaktif bir ortamda yapılması sağlanmıştır.Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 2019 yılında planlanan ve gerçekleştirilen hedeflere değinilerek 2020 büyüme hedefleri görüşülmüştür.


Başa Dön