HABERLER
daha fazlası>
 • DEVAMINI OKUYUN
  14 Gün Önce
  Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ziyareti

  Yeni paydaş kurumumuz Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 28-29 Ocak tarihinde kurumumuzu ziyaret etti. Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Ek Ders Bilgi Sistemi ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi modülleri hakkında genel bilgilendirme ve sunumlar yapıldı. Bu modüllerin birbirleri ile olan entegrasyonuna değinildi. İKCU UBYS sistemine geçiş aşamaları genel hatları ile görüşüldü. Yapılan planlamada, farklı modüllerin eş zamanlı ve sıralı olacak şekilde geçiş aşamaları detaylandırıldı.

 • DEVAMINI OKUYUN
  14 Gün Önce
  Akademik teşvik başvuruları Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapıldı.

  Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yürütülmesi için hazırlanan Akademik teşvik uygulaması aktif olarak kullanılmıştır.Akademik Personeller tarafından Akademik teşvik başvuruları ve komisyon süreçleri Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden online olarak uygulanmıştır.

 • DEVAMINI OKUYUN
  20 Gün Önce
  OSTİM Teknik Üniversitesi Ziyareti

  Paydaş kurumlarımızdan OSTİM Teknik Üniversitesi'ne 27.01.2020 tarihinde ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette ilk olarak Genel Sekreter Erturan Asiloğulları makamında ziyaret edildi. Ziyaret kapsamında paydaş kurumumuzun "Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi" süreçleri görüşüldü. İlgili modüllerden sorumlu personeller ile modül kullanımı hakkında bilgi alındı. Süreci daha verimli kullanmak için karşılıklı fikir ve görüş alışverişinde bulunuldu. 

 • DEVAMINI OKUYUN
  20 Gün Önce
  T.C.Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ziyareti

  T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Eğitim Kültür Dairesi Başkanı Tolga Balcı ve Eğitim Kültür Dairesi uzmanlarıyla 27.01.2020 tarihinde Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi hakkında Toplantı yapıldı. Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi’nin gelişme süreci ve hizmet verdiği üniversitelerin artması ile ilgili bildirim yapıldı. Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi kapsamında geçiş talebi yapan üniversiteler hakkında bilgi verildi. Kullanılmakta olan farklı yazılımlara kıyasla UBYS’nin çok daha geniş bir modül portföyüne sahip olması ve daha fazla birime hizmet vermesinin yanında diğer yazılımlara oranla bütçeye katkı ve tasarruf sağladığı bilgisi verildi. UBYS'nin süreç içerisindeki yol haritası ve planlamalar hakkında bilgiler paylaşılmıştır.

 • DEVAMINI OKUYUN
  20 Gün Önce
  T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Ziyareti

  T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kadro Analizi Daire Başkanı Zübeyde Zeren ÇAKMAK ile 27.01.2020 tarihinde Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi hakkında görüşüldü. Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi’nin yola çıkışı, hizmet verdiği üniversite sayısı ve projenin gelişerek  büyümesi hakkında görüşmeler sağlandı. Hedeflerimiz ve amaçlarımız doğrultusunda çalışmaların daha verimli hale getirmek amacıyla yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verildi.Ayrıca bilişim personellerinin çalışma süreçleri görüşüldü.

 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziyareti

  Paydaş kurumumuz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne 27 Aralık 2019 tarihinde ziyaret gerçekleştirildi. Bilgi İşlem Daire Başkan V. Cahit Kurt makamında ziyaret edildi.Ziyaret sürecinde paydaş kurumumuzun "Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi" süreçleri görüşüldü. Personel Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sorumlu personelleri ile ayrı ayrı toplantılar düzenlendi karşılıklı fikir ve görüş alışverişinde bulunuldu.Mezun Takip sistemi ile ilgili görevli personellerle karşılıklı bilgi paylaşımı yapıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Suat UĞUR makamında ziyaret edildi. Akademik Teşvik Komisyonu ile yapılan toplantıda 2020 Akademik teşvik başvuru sürecinin ÜBYS üzerinden yürütülmesi süreci tanıtıldı. Yapılan toplantılar, kontroller ve verilen eğitimler ile übys kapsamında süreçlerin daha kaliteli hale getirilmesi adına adımlar atıldı.

 • Akademik Teşvik Toplantısı

  Rektör Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Turan Gökçe ve Akademik Personellerin katılımı ile Akademik Teşvik tanıtım toplantısı 26.12.2019 Perşembe günü saat 14:00’da Hekim Hacı Paşa konferans salonunda Daire Başkanlığımız ve Akademik teşvik komisyonu tarafından yapılmıştır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Birimi tarafından 2020 Akademik teşvik başvuru sürecinin ÜBYS üzerinden yürütülmesi için hazırlanan Akademik teşvik uygulaması tüm akademik personellere tanıtılmıştır.

 • Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Saffet Köse'nin Birimimize Ziyareti

  Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Saffet Köse, Rektör Yardımcılarımız, Genel Sekreterimiz ile birlikte 26.12.2019 Perşembe günü 10:30 da Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tüm çalışanları ile kahvaltı organizasyonu gerçekleştirmiştir.
  Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Saffet Köse çalışmalar ve projeler hakkında karşılıklı fikir ve görüş alışverişinde bulundu. 
  Bilgi İşlem Daire Başkanı Fatih TUNÇEZ tarafından gelişmekte ve her geçen gün büyümekte olan üniversitemizde bilgi işlem tarafından takip edilen, ÜNİVERSİTE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ, WEB TASARIMI, SİSTEM YÖNETİMİ, TEKNİK SERVİS SÜREÇLERİ, NETWORK SÜREÇLERİ, UYGULAMA GELİŞTİRME SÜREÇLERİ, İDARİ İŞLER, İÇ KONTROL ve DİĞER SORUMLULUKLAR ile ilgili verilen hizmetler hakkında tanıtım yapmıştır. 
  Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Saffet Köse yapılan tüm çalışmalar için Bilgi İşlem Daire Başkanlığının tüm ekibine teşekkür ederek kendilerine çalışmalarında başarılar diledi.

 • 2019 Yılının Son İç Kontrol Değerlendirme Toplantısı

  Kurumumuzun belirlediği, 5018 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği’nin gereklilikleri çerçevesinde üç ayda bir yapılması planlanan İç Kontrol Değerlendirme Toplantımızı 25.12.2019 tarihinde gerçekleştirdik. Bilgi İşlem Daire Başkanı Fatih Tunçez başkanlığında tek oturumda gerçekleştirilen toplantıda doğru stratejilerle kurumsal başarının arttırılması için belirlenen süreçlerin durumu değerlendirilmiştir. İç Kontrol El Kitabına bağlı kalınarak İç Kontrol Sistemi, uyum eylem planları, iç denetim konularında açıklamalarda bulunulmuştur.Ayrıca katılımcılarla da çeşitli konularda istişarelerde bulunulmuş ve toplantının interaktif bir ortamda yapılması sağlanmıştır.Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 2019 yılında planlanan ve gerçekleştirilen hedeflere değinilerek 2020 büyüme hedefleri görüşülmüştür.

 • Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziyareti

  Yeni paydaş kurumumuz Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne 4 Aralık tarihinde ziyaret gerçekleştirildi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde, kurum içinde kullanılmakta olan Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Ek Ders Bilgi Sistemi ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi sorumluları ile görüşmeler yapılmıştır. İKCU UBYS sistemine geçiş aşamaları genel hatları ile görüşülmüştür. Yapılan planlamada, farklı modüllerin eş zamanlı ve sıralı olacak şekilde geçiş aşamaları detaylandırılmıştır. Teknik görüşmeler sonrasında Genel Sekreter Baki Aslantaş ziyaret edilmiş, yapılan çalışmalar ve süreç hakkında bilgi verilmiştir.
Başa Dön