HABERLER
daha fazlası>
 • Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Çalıştayı

  Üniversitelerin idari ve akademik süreçlerinin online olarak yürütülmesini sağlayan ve  ihtiyaç  duyulan  yazılımların  tek  bir  platformda  toplanmasını amaçlayan, yürütücüsü olduğumuz ve üniversitemiz personelleri ile geliştirdiğimiz, yerli ve milli olma özelliğini taşıyan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylı 2012H034000 numaralı “Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi” projemiz Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi başta olmak üzere 30 modül ile kullanıma hazır durumdadır.
  Ünivesite Bilgi Yönetim Sistemi, YÖK tarafından planlanan Dijital Dönüşüm çalışmaları ve Milli Teknoloji hamlesi kapsamında, 11. Kalkınma Planı maddelerine uygun olarak geliştirilmiştir. Projemiz tek bir veritabanı üzerinde tamamen entegre olarak çalışmaktadır. Farklı yazılım satın almalarına göre bütünleşik, 30 modüllü sistemimiz toplam kurum bütçesinde, sahip olma ve işletme maliyetlerinde büyük tasarruf sağlamaktadır. Tüm süreçlerin online olarak yapılabilmesi, mekan ve zaman kısıtını en aza indirmektedir. Bu proje üniversitelerin akademik ve idari süreçlerini tek bir sistemde birleştirmek, mükerrer kayıt yapılması suretiyle  hataların ve iş kayıplarının oluşmasını önlemekte, entegrasyon olmamasından dolayı fazla işlem yapılmasını engellemekte, iş verimliliğinin artmasına ve kurum kültürünün oluşmasına katkı sağlamaktadır.

  Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi projemizin yaygınlığının arttırılması, projemizin ve içerdiği modüllerin workshop çalışmalarıyla tanıtılması amacıyla 22-25 Ekim 2019 tarihinde Palm Wings Ephesus  Hotel&Resort Selçuk/İzmir’de Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Çalıştayına başta üniversitelerin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olmak üzere Genel Sekreteri,  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı ve diğer tüm idari birimlerin yetkili personelleri ile yazılım kullanan yada yazılıma ihtiyacı olan tüm birimler davetlidir. 

  Çalıştay ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru linkine http://ubys2019.ikc.edu.tr/ adresinden ulaşılmaktadır

 • Ostim Teknik Üniversitesi İKÇÜ Ziyareti...

  Üniversite Bilgi Yönetim Sistemini kullanmaya başlayacak olan yeni üniversitemiz Ostim Teknik Üniversitesi kurumuzu ziyaret etti.
  Ziyarete Genel Sekreter Erturan Asiloğulları, Bilgi Yönetimi Daire Başkanı Atilla Hasan Turgut, Öğrenci İşleri D.Bşk ve İnsan Kaynakları D.Bşk.V. olan Savaş Yildız katıldılar.Öğrenci Bilgi Sistemi ,Personel Bilgi Sistemi ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi modülleri hakkında genel bilgilendirme ve sunumlar yapıldı. Bu modüllerin birbirleri ile olan entegrasyonuna değinildi. 
  Yapılan toplantıda ubys geçiş süreci veri aktarımları konuları konuşuldu. 

 • Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ziyareti

  Yeni paydaş kurumumuz Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne 21-23 Temmuz arasında ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaret sürecinde paydaş kurumumuzun "Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi" aktif edildi. Bu süreçte Organizasyon Yönetimi, Elektronik Belge yönetim Sistemi , Personel Yönetim Sistemi ve Öğrenci Bilgi Yönetim sisteminin geçişi ve eğitimi yapıldı. Toplantılar, kontroller ve verilen eğitimler sonucunda kullanıcılar tarafından UBYS kullanımına başlamış ve süreç takibinin daha iyi yapabilmesi sağlanmıştır.  Ziyaretin son gününde  Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörü sayın Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ziyaret edilmiş, yapılan çalışmalar ve süreç hakkında bilgi verilmiştir.

 • Adnan Menderes Üniversitesi İKÇÜ Ziyareti

  UBYS'yi kullanmaya başlayacak olan yeni üniversitemiz Adnan Menderes Üniversitesi kurumuzu ziyaret etti.
  Ziyarete Genel Sekreter Baki Aslantaş, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Hatice ÇATALOĞLU,Sağlık Kültür Daire Başkanı Mehmet BEZCİ ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Ayhan  ATIGAN katıldılar.Öğrenci Bilgi Sistemi ,Personel Bilgi Sistemi ,Sağlık Kültür Spor Sistemi ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi modülleri hakkında genel bilgilendirme ve sunumlar yapıldı. Bu modüllerin birbirleri ile olan entegrasyonuna değinildi. 
  Yapılan toplantıda ubys geçiş süreci veri aktarımları konuları konuşuldu. 

 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi ISO 13298 TSE Denetimi

  Kamu kurum ve kuruluşlarının oluşturacakları elektronik belge yönetim sistemlerinde TSE 13298 no’lu standarda göre işlem yapması Başbakanlığın 2008-16 Sayılı Genelgesi uyarınca zorunluluktur. 

  Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi kapsamında  Elektronik Belge Yönetim Sistemi Modülünün vermiş olduğu hizmet yeterliliği ve hizmetin kalitesi olarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan 
  TS 13298  - ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ kriterlere uygunluğunu gösteren yıllık olağan denetim 18.06.2019 tarihinde TSE Uzmanı Serkan Bilecen'in  kurumumuza iştirakı ile gerçekleştirilmiştir. 
  Kurumumuz yapılan bu denetimi tek seferde başarılı bir şekilde geçmiştir.

 • Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi bilgilendirme toplantısı

  Rektör Yardımcımız  Prof. Dr. Adnan KAYA ile  Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi bilgilendirme toplantıları kapsamında 13.06.2019 tarihinde Teknoloji Transfer Ofisi modülü ve Akademisyen Envanteri konularında toplantımız gerçekleştirilmiştir.

  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen bu toplantıda Teknoloji Transfer Ofisi modülünün daha etkin kullanımı için sistem iyileştirmeleri hakkında görüşülmüştür.
  Bu geliştirmeler ile birlikte girişi yapılan projelerin detaylı raporlanması da sağlanacaktır.

 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın Rektörlük Bayramlaşma Töreni Ziyareti

  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Ailesi,  yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla  Rektörlükte düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

  Rektörümüz sayın Prof. dr. Saffet KÖSE, Rektör Yardımcılarımız, Genel Sekreterimiz  ve Dekanlar başkanlığımız çalışanlarıyla bayramlaşmışlardır.

  Rektörlükteki bayramlaşma töreni ardından Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personelleri Bilgi İşlem Daire Başkan V. Öğr.Gör . Fatih TUNCEZ ile bayramlaştı.

  Rektörlüğümüzün Ramazan Bayramı Tebrik Mesajı
  Başı rahmet , ortası mağfiret, sonu azaptan kurtuluş olan Ramazanın son günlerine ve bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir gecesine erişmiş olmanın huzur ve mutluluğunu birlikte idrak ediyoruz.
  Bu vesileyle, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ailesinin,  Milletimizin ve İslam aleminin Kadir gecesini ve Ramazan Bayramını tebrik ediyor, hayırlar getirmesini diliyoruz.
   

 • İzmir Yüksek Teknolojisi Enstitüsü İKÇÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Ziyareti...

  21 Mayıs Salı günü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Yabancı Diller, Enstitü Birimleri, Öğrenci Bilgi Sistemi, Enstitü İşlemleri, Yabancı Diller Modülü, sunumlarına katılmak için kurumumuza ziyaret gerçekleşmiştir.
  Yapılan sunumlarda Öğrenci Bilgi Sistemi, Yabancı Diller Modülü tanımı yapılmış  ve tüm süreçler hakkında bilgi verilmiştir.
  Eğitimlerde kurumdan gelen sorulara yanıt verilmiş , kurum süreçler hakkında bilgi sahibi olmuş ve soru cevaplarla interaktif bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.

 • İzmir Yüksek Teknolojisi Enstitüsü İKÇÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Ziyareti...

  23 Mayıs Perşembe günü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden Personel Daire Başkanlığı Akademik Birim, İdari Birim , Görevlendirme Birimi personelleri ve Yazı İşleri birimi personelleri Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Personel Bilgi Sistemi sunumlarına katılmak için kurumumuza ziyaret gerçekleşmiştir.

  Yapılan sunumlarda Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Personel Bilgi Sistemine ait tanımı yapılmış  ve tüm süreçler hakkında bilgi verilmiştir.

  Eğitimlerde kurumdan gelen sorulara yanıt verilmiş , kurum süreçler hakkında bilgi sahibi olmuş ve verimli bir sunum gerçekleşmiştir . 

 • İKÇÜ ÜBYS Ardahan Üniversitesi Ziyareti..

  8-09 Nisan Tarihinde Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi kapsamında Ardahan Üniversitesin’de Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Sürekli Eğitim Merkezi ve  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne ziyaret gerçekleşmiştir.

  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Öğrenci Bilgi Sisteminin daha aktif olarak kullanımının sağlanması,  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından Satın Alma Yönetim Sisteminin  aktif olarak kullanılması,  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından stratejik yönetim bilgi sisteminin kullanımının sağlanması ve Sürekli Eğitim Merkezi modülünün aktif hale getirilmesi amacıyla toplantılar ve eğitimler düzenlenmiştir.

  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılan toplantılar, kontroller ve verilen eğitimler sonucunda fakülteler süreç takibini daha iyi yapabilecek duruma gelmiştir.

  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Satın Alma Bilgi Sistemi modülünde ki satın alma süreci ile ilgili, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi modülü ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmuştur.

  Sürekli Eğitim Merkezin'de Sürekli Eğitim Sistemi modül kullanımına yönelik tüm süreçler anlatılmıştır.

   
Başa Dön