Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Çalıştayı

Üniversitelerin idari ve akademik süreçlerinin online olarak yürütülmesini sağlayan ve  ihtiyaç  duyulan  yazılımların  tek  bir  platformda  toplanmasını amaçlayan, yürütücüsü olduğumuz ve üniversitemiz personelleri ile geliştirdiğimiz, yerli ve milli olma özelliğini taşıyan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylı 2012H034000 numaralı “Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi” projemiz Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi başta olmak üzere 30 modül ile kullanıma hazır durumdadır.
Ünivesite Bilgi Yönetim Sistemi, YÖK tarafından planlanan Dijital Dönüşüm çalışmaları ve Milli Teknoloji hamlesi kapsamında, 11. Kalkınma Planı maddelerine uygun olarak geliştirilmiştir. Projemiz tek bir veritabanı üzerinde tamamen entegre olarak çalışmaktadır. Farklı yazılım satın almalarına göre bütünleşik, 30 modüllü sistemimiz toplam kurum bütçesinde, sahip olma ve işletme maliyetlerinde büyük tasarruf sağlamaktadır. Tüm süreçlerin online olarak yapılabilmesi, mekan ve zaman kısıtını en aza indirmektedir. Bu proje üniversitelerin akademik ve idari süreçlerini tek bir sistemde birleştirmek, mükerrer kayıt yapılması suretiyle  hataların ve iş kayıplarının oluşmasını önlemekte, entegrasyon olmamasından dolayı fazla işlem yapılmasını engellemekte, iş verimliliğinin artmasına ve kurum kültürünün oluşmasına katkı sağlamaktadır.

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi projemizin yaygınlığının arttırılması, projemizin ve içerdiği modüllerin workshop çalışmalarıyla tanıtılması amacıyla 22-25 Ekim 2019 tarihinde Palm Wings Ephesus  Hotel&Resort Selçuk/İzmir’de Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Çalıştayına başta üniversitelerin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olmak üzere Genel Sekreteri,  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı ve diğer tüm idari birimlerin yetkili personelleri ile yazılım kullanan yada yazılıma ihtiyacı olan tüm birimler davetlidir. 

Çalıştay ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru linkine http://ubys2019.ikc.edu.tr/ adresinden ulaşılmaktadır

Başa Dön