Yabancı Menşeili Mesajlaşma uygulamalarının kurumsal işlemlerde kullanılmaması hk.

Sayın Akademik ve İdari personelimiz,

Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri konulu 06/07/2019 tarihli ve 2019/12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı işletmelerinin kurumsal faaliyetleri kapsamındaki haberleşmelerinde yerli uygulamaları tercih etmeleri hususu açıkça düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, olası bilgi güvenliği riskleri ve tehditlerinin azaltılması veya ortadan kaldırılması amacıyla haberleşme uygulamaları tedarik ve kullanım süreçlerinde mezkûr Genelge hükümlerine riayet edilmesi, kurumsal olarak gerçekleştirilecek bilgi ve belge paylaşımları, birebir veya grup iletişimleri ile bildirimler için yabancı menşeli mesajlaşma uygulamalarının kullanılmaması gerekmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberinde Tedbir No. 4.2.1.1 aşağıdaki şekilde yer almaktadır.

Bu bağlamda kurumumuz ile ilgili bilgi ve belge paylaşımlarının yabancı menşeili mesajlaşma uygulamalarından yapılmaması, yerli uygulamaların kullanılması gerekmektedir.

Konuyla ilgili detaylı bilgi için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilişim Ağları ve Donanım Şube Müdürlüğünden, Ağ ve Sistem Güvenliği Sorumlusu Öğr. Gör. M. Fatih Akbaş ile iletişime geçilebilir.

Menüyü Kapat