Tüm HABERLER
 • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziyareti

  Yeni paydaş kurumumuz Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  11-13 Mart tarihinde kurumumuzu ziyaret etti.  Personel Bilgi Sistemi ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi modülleri hakkında genel bilgilendirme ve sunumlar yapıldı. Bu modüllerin birbirleri ile olan entegrasyonuna değinildi. İKCU UBYS sistemine geçiş aşamaları genel hatları ile görüşüldü. Yapılan planlamada, farklı modüllerin eş zamanlı ve sıralı olacak şekilde geçiş aşamaları detaylandırıldı.

 • OSTİM Teknik Üniversitesi Ziyareti

  Paydaş kurumlarımızdan OSTİM Teknik Üniversitesi'ne 24-26 Şubat tarihleri arasında ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette ilk olarak Genel Sekreter Erturan Asiloğulları makamında ziyaret edildi. Ziyaret kapsamında paydaş kurumumuzun "Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi" süreçleri görüşüldü. ÜBYS üzerinde yer alan modüllerin eğitimi verildi. Toplantılar, kontroller ve verilen eğitimler sonucunda kullanıcılar tarafından süreç takibinin daha iyi yapabilmesi sağlandı.Süreci daha verimli kullanmak için karşılıklı fikir ve görüş alışverişinde bulunuldu.

 • Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ziyareti

  Yeni paydaş kurumumuz Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 28-29 Ocak tarihinde kurumumuzu ziyaret etti. Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Ek Ders Bilgi Sistemi ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi modülleri hakkında genel bilgilendirme ve sunumlar yapıldı. Bu modüllerin birbirleri ile olan entegrasyonuna değinildi. İKCU UBYS sistemine geçiş aşamaları genel hatları ile görüşüldü. Yapılan planlamada, farklı modüllerin eş zamanlı ve sıralı olacak şekilde geçiş aşamaları detaylandırıldı.

 • Akademik teşvik başvuruları Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapıldı.

  Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yürütülmesi için hazırlanan Akademik teşvik uygulaması aktif olarak kullanılmıştır.Akademik Personeller tarafından Akademik teşvik başvuruları ve komisyon süreçleri Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden online olarak uygulanmıştır.

 • OSTİM Teknik Üniversitesi Ziyareti

  Paydaş kurumlarımızdan OSTİM Teknik Üniversitesi'ne 27.01.2020 tarihinde ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette ilk olarak Genel Sekreter Erturan Asiloğulları makamında ziyaret edildi. Ziyaret kapsamında paydaş kurumumuzun "Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi" süreçleri görüşüldü. İlgili modüllerden sorumlu personeller ile modül kullanımı hakkında bilgi alındı. Süreci daha verimli kullanmak için karşılıklı fikir ve görüş alışverişinde bulunuldu. 

 • T.C.Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ziyareti

  T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Eğitim Kültür Dairesi Başkanı Tolga Balcı ve Eğitim Kültür Dairesi uzmanlarıyla 27.01.2020 tarihinde Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi hakkında Toplantı yapıldı. Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi’nin gelişme süreci ve hizmet verdiği üniversitelerin artması ile ilgili bildirim yapıldı. Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi kapsamında geçiş talebi yapan üniversiteler hakkında bilgi verildi. Kullanılmakta olan farklı yazılımlara kıyasla UBYS’nin çok daha geniş bir modül portföyüne sahip olması ve daha fazla birime hizmet vermesinin yanında diğer yazılımlara oranla bütçeye katkı ve tasarruf sağladığı bilgisi verildi. UBYS'nin süreç içerisindeki yol haritası ve planlamalar hakkında bilgiler paylaşılmıştır.

 • T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Ziyareti

  T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kadro Analizi Daire Başkanı Zübeyde Zeren ÇAKMAK ile 27.01.2020 tarihinde Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi hakkında görüşüldü. Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi’nin yola çıkışı, hizmet verdiği üniversite sayısı ve projenin gelişerek  büyümesi hakkında görüşmeler sağlandı. Hedeflerimiz ve amaçlarımız doğrultusunda çalışmaların daha verimli hale getirmek amacıyla yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verildi.Ayrıca bilişim personellerinin çalışma süreçleri görüşüldü.

 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziyareti

  Paydaş kurumumuz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne 27 Aralık 2019 tarihinde ziyaret gerçekleştirildi. Bilgi İşlem Daire Başkan V. Cahit Kurt makamında ziyaret edildi.Ziyaret sürecinde paydaş kurumumuzun "Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi" süreçleri görüşüldü. Personel Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sorumlu personelleri ile ayrı ayrı toplantılar düzenlendi karşılıklı fikir ve görüş alışverişinde bulunuldu.Mezun Takip sistemi ile ilgili görevli personellerle karşılıklı bilgi paylaşımı yapıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Suat UĞUR makamında ziyaret edildi. Akademik Teşvik Komisyonu ile yapılan toplantıda 2020 Akademik teşvik başvuru sürecinin ÜBYS üzerinden yürütülmesi süreci tanıtıldı. Yapılan toplantılar, kontroller ve verilen eğitimler ile übys kapsamında süreçlerin daha kaliteli hale getirilmesi adına adımlar atıldı.

 • Akademik Teşvik Toplantısı

  Rektör Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Turan Gökçe ve Akademik Personellerin katılımı ile Akademik Teşvik tanıtım toplantısı 26.12.2019 Perşembe günü saat 14:00’da Hekim Hacı Paşa konferans salonunda Daire Başkanlığımız ve Akademik teşvik komisyonu tarafından yapılmıştır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Birimi tarafından 2020 Akademik teşvik başvuru sürecinin ÜBYS üzerinden yürütülmesi için hazırlanan Akademik teşvik uygulaması tüm akademik personellere tanıtılmıştır.

 • Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Saffet Köse'nin Birimimize Ziyareti

  Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Saffet Köse, Rektör Yardımcılarımız, Genel Sekreterimiz ile birlikte 26.12.2019 Perşembe günü 10:30 da Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tüm çalışanları ile kahvaltı organizasyonu gerçekleştirmiştir. Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Saffet Köse çalışmalar ve projeler hakkında karşılıklı fikir ve görüş alışverişinde bulundu.  Bilgi İşlem Daire Başkanı Fatih TUNÇEZ tarafından gelişmekte ve her geçen gün büyümekte olan üniversitemizde bilgi işlem tarafından takip edilen, ÜNİVERSİTE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ, WEB TASARIMI, SİSTEM YÖNETİMİ, TEKNİK SERVİS SÜREÇLERİ, NETWORK SÜREÇLERİ, UYGULAMA GELİŞTİRME SÜREÇLERİ, İDARİ İŞLER, İÇ KONTROL ve DİĞER SORUMLULUKLAR ile ilgili verilen hizmetler hakkında tanıtım yapmıştır.  Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Saffet Köse yapılan tüm çalışmalar için Bilgi İşlem Daire Başkanlığının tüm ekibine teşekkür ederek kendilerine çalışmalarında başarılar diledi.

 • 2019 Yılının Son İç Kontrol Değerlendirme Toplantısı

  Kurumumuzun belirlediği, 5018 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği’nin gereklilikleri çerçevesinde üç ayda bir yapılması planlanan İç Kontrol Değerlendirme Toplantımızı 25.12.2019 tarihinde gerçekleştirdik. Bilgi İşlem Daire Başkanı Fatih Tunçez başkanlığında tek oturumda gerçekleştirilen toplantıda doğru stratejilerle kurumsal başarının arttırılması için belirlenen süreçlerin durumu değerlendirilmiştir. İç Kontrol El Kitabına bağlı kalınarak İç Kontrol Sistemi, uyum eylem planları, iç denetim konularında açıklamalarda bulunulmuştur.Ayrıca katılımcılarla da çeşitli konularda istişarelerde bulunulmuş ve toplantının interaktif bir ortamda yapılması sağlanmıştır.Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 2019 yılında planlanan ve gerçekleştirilen hedeflere değinilerek 2020 büyüme hedefleri görüşülmüştür.

 • Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziyareti

  Yeni paydaş kurumumuz Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne 4 Aralık tarihinde ziyaret gerçekleştirildi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde, kurum içinde kullanılmakta olan Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Ek Ders Bilgi Sistemi ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi sorumluları ile görüşmeler yapılmıştır. İKCU UBYS sistemine geçiş aşamaları genel hatları ile görüşülmüştür. Yapılan planlamada, farklı modüllerin eş zamanlı ve sıralı olacak şekilde geçiş aşamaları detaylandırılmıştır. Teknik görüşmeler sonrasında Genel Sekreter Baki Aslantaş ziyaret edilmiş, yapılan çalışmalar ve süreç hakkında bilgi verilmiştir.

 • Mardin Artuklu Üniversitesi Ziyareti

  17 Aralık Salı günü Mardin Artuklu Üniversitesinden Personel Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sorumlu personelleri Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Personel Bilgi Sistemi ve Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi sunumlarına katılmak için kurumumuza ziyaret gerçekleşmiştir. Yapılan sunumlarda Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Personel Bilgi Sistemi ve Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemlerinin tanımı yapılmış ve tüm süreçler hakkında bilgi verilmiştir. Eğitimlerde kurumdan gelen sorulara yanıt verilmiş , kurum süreçler hakkında bilgi sahibi olmuş ve verimli bir sunum gerçekleşmiştir . 

 • Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ziyareti

  Paydaş kurumlarımızdan Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne 21-22 Kasım tarihlerinde ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaret sürecinde paydaş kurumumuzun "Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi" süreçleri görüşüldü. Personel Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sorumlu personelleri ile Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Personel Bilgi Sistemi ve Öğrenci Bilgi Yönetim Sisteminin eğitimleri yapıldı.Yapılan toplantılar, kontroller ve verilen eğitimler ile übys kapsamında süreçlerin daha kaliteli hale getirilmesi adına adımlar atılmıştır.

 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 22-25 Ekim tarihlerinde "Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Çalıştayı" Düzenlenmiştir

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 22-25 Ekim tarihlerinde "Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Çalıştayı" düzenlemiştir. Çalıştay, Kamu  ve Vakıf üniversitelerinden 67 kurum rektör yardımcıları, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları,  daire başkanları ve personelleri ile birlikte toplam 140 katılımcı ile tamamlanmıştır. Strateji ve Bütçe Başkanlığı Eğitim ve Kültür Daire Başkanı Sayın Tolga BALCI ,Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Saffet KÖSE konuşmalarını yapmışlardır. Çalıştay sponsor sunumları übys tanıtımı ve paydaş kurum söyleşisi ile devam etmiştir. 24 Ekim 2019 Perşembe günü 3 salonda eş zamanlı olarak Modül sunum ve uygulamaları yapılmıştır. Sunum ve uygulamalarda detaylı modül anlatım ve uygulamalarının yanı sıra sorular cevaplandırılmıştır.   SALON 1 SALON 2 SALON 3 10:00 - 11:15 ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ KALİTE DÖKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ SATIN ALMA BİLGİ SİSTEMİ     KURUM GÖSTERGE RAPORU (YÖK KALİTE RAPORLARI KAPSAMINDA) MALZEME YÖNETİM SİSTEMİ     EK DERS BİLGİ SİSTEMİ VARLIK YÖNETİMİ       SERVİS TALEP TAKİP SİSTEMİ 11:30 - 12:45 ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ PERSONEL BİLGİ SİSTEMİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SİSTEMİ   ONLINE İLİŞİK KESME SÜRECİ   TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ SİSTEMİ       MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI YÖNETİM SİSTEMİ 14:00 - 15:15 UZAKTAN EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ İDARİ PERFORMANS SİSTEMİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ   SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ SİSTEMİ ETİK KURULLAR SİSTEMİ     ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİLGİ SİSTEMİ AKADEMİK PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİ     ANKET YONETİM SİSTEMİ     15:30 - 17:00 YABANCI DİLLER BİLGİ SİSTEMİ SKS YÖNETİM SİSTEMİ STRATEJİK YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ   MEZUN TAKİP SİSTEMİ KURUMSAL DEĞERLENDİRME ANALİZİ İÇ KONTROL SİSTEMİ       HUKUK BİLGİ SİSTEMİ 25 Ekim 2019 Cuma günü Soru cevap ve birebir görüşmelerle çalıştay tamamlanmıştır.

 • Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Çalıştayı

  Üniversitelerin idari ve akademik süreçlerinin online olarak yürütülmesini sağlayan ve  ihtiyaç  duyulan  yazılımların  tek  bir  platformda  toplanmasını amaçlayan, yürütücüsü olduğumuz ve üniversitemiz personelleri ile geliştirdiğimiz, yerli ve milli olma özelliğini taşıyan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylı 2012H034000 numaralı “Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi” projemiz Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi başta olmak üzere 30 modül ile kullanıma hazır durumdadır. Ünivesite Bilgi Yönetim Sistemi, YÖK tarafından planlanan Dijital Dönüşüm çalışmaları ve Milli Teknoloji hamlesi kapsamında, 11. Kalkınma Planı maddelerine uygun olarak geliştirilmiştir. Projemiz tek bir veritabanı üzerinde tamamen entegre olarak çalışmaktadır. Farklı yazılım satın almalarına göre bütünleşik, 30 modüllü sistemimiz toplam kurum bütçesinde, sahip olma ve işletme maliyetlerinde büyük tasarruf sağlamaktadır. Tüm süreçlerin online olarak yapılabilmesi, mekan ve zaman kısıtını en aza indirmektedir. Bu proje üniversitelerin akademik ve idari süreçlerini tek bir sistemde birleştirmek, mükerrer kayıt yapılması suretiyle  hataların ve iş kayıplarının oluşmasını önlemekte, entegrasyon olmamasından dolayı fazla işlem yapılmasını engellemekte, iş verimliliğinin artmasına ve kurum kültürünün oluşmasına katkı sağlamaktadır. Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi projemizin yaygınlığının arttırılması, projemizin ve içerdiği modüllerin workshop çalışmalarıyla tanıtılması amacıyla 22-25 Ekim 2019 tarihinde Palm Wings Ephesus  Hotel&Resort Selçuk/İzmir’de Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Çalıştayına başta üniversitelerin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olmak üzere Genel Sekreteri,  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı ve diğer tüm idari birimlerin yetkili personelleri ile yazılım kullanan yada yazılıma ihtiyacı olan tüm birimler davetlidir.  Çalıştay ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru linkine http://ubys2019.ikc.edu.tr/ adresinden ulaşılmaktadır

 • Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ziyareti

  Yeni paydaş kurumumuz Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne 21-23 Temmuz arasında ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaret sürecinde paydaş kurumumuzun "Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi" aktif edildi. Bu süreçte Organizasyon Yönetimi, Elektronik Belge yönetim Sistemi , Personel Yönetim Sistemi ve Öğrenci Bilgi Yönetim sisteminin geçişi ve eğitimi yapıldı. Toplantılar, kontroller ve verilen eğitimler sonucunda kullanıcılar tarafından UBYS kullanımına başlamış ve süreç takibinin daha iyi yapabilmesi sağlanmıştır.  Ziyaretin son gününde  Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörü sayın Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ziyaret edilmiş, yapılan çalışmalar ve süreç hakkında bilgi verilmiştir.

 • Adnan Menderes Üniversitesi İKÇÜ Ziyareti

  UBYS'yi kullanmaya başlayacak olan yeni üniversitemiz Adnan Menderes Üniversitesi kurumuzu ziyaret etti. Ziyarete Genel Sekreter Baki Aslantaş, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Hatice ÇATALOĞLU,Sağlık Kültür Daire Başkanı Mehmet BEZCİ ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Ayhan  ATIGAN katıldılar.Öğrenci Bilgi Sistemi ,Personel Bilgi Sistemi ,Sağlık Kültür Spor Sistemi ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi modülleri hakkında genel bilgilendirme ve sunumlar yapıldı. Bu modüllerin birbirleri ile olan entegrasyonuna değinildi.  Yapılan toplantıda ubys geçiş süreci veri aktarımları konuları konuşuldu. 

 • Ostim Teknik Üniversitesi İKÇÜ Ziyareti...

  Üniversite Bilgi Yönetim Sistemini kullanmaya başlayacak olan yeni üniversitemiz Ostim Teknik Üniversitesi kurumuzu ziyaret etti. Ziyarete Genel Sekreter Erturan Asiloğulları, Bilgi Yönetimi Daire Başkanı Atilla Hasan Turgut, Öğrenci İşleri D.Bşk ve İnsan Kaynakları D.Bşk.V. olan Savaş Yildız katıldılar.Öğrenci Bilgi Sistemi ,Personel Bilgi Sistemi ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi modülleri hakkında genel bilgilendirme ve sunumlar yapıldı. Bu modüllerin birbirleri ile olan entegrasyonuna değinildi.  Yapılan toplantıda ubys geçiş süreci veri aktarımları konuları konuşuldu. 

 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi ISO 13298 TSE Denetimi

  Kamu kurum ve kuruluşlarının oluşturacakları elektronik belge yönetim sistemlerinde TSE 13298 no’lu standarda göre işlem yapması Başbakanlığın 2008-16 Sayılı Genelgesi uyarınca zorunluluktur.  Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi kapsamında  Elektronik Belge Yönetim Sistemi Modülünün vermiş olduğu hizmet yeterliliği ve hizmetin kalitesi olarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan  TS 13298  - ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ kriterlere uygunluğunu gösteren yıllık olağan denetim 18.06.2019 tarihinde TSE Uzmanı Serkan Bilecen'in  kurumumuza iştirakı ile gerçekleştirilmiştir.  Kurumumuz yapılan bu denetimi tek seferde başarılı bir şekilde geçmiştir.


Toplam 21
Başa Dön