Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziyareti

Yeni paydaş kurumumuz Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  11-13 Mart tarihinde kurumumuzu ziyaret etti.  Personel Bilgi Sistemi ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi modülleri hakkında genel bilgilendirme ve sunumlar yapıldı. Bu modüllerin birbirleri ile olan entegrasyonuna değinildi. İKCU UBYS sistemine geçiş aşamaları genel hatları ile görüşüldü. Yapılan planlamada, farklı modüllerin eş zamanlı ve sıralı olacak şekilde geçiş aşamaları detaylandırıldı.


HABER İLE İLGİLİ RESİMLER

Başa Dön