Sistem Birimi

“Üniversitemiz sistem odasında bulunan  sunucuları ve sunucuların üzerinde çalışan servislerini yönetir.

Yedekleme politikası gereği sunucuların yedeklemelerini yapar

Sunucu ihtiyaçlarını belirler, teknik şartnameleri hazırlar kurulumlarını yapar”


Başa Dön