Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi

Üniversitemizin, T.C.Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylanlı 2012H034000 numaralı “Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi” projesidir. Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS), üniversitelerin idari ve akademik tüm süreçlerinin online olarak yürütülmesini sağlamaktadır. ÜBYS, üniversiteler için büyük problem haline gelmiş tek bir noktadan yönetilemeyen, birbirleriyle entegre çalışmayan bilişim sistemleri problemine çözüm getirmektedir.

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi geliştirilirken verilerin tek ve mükerrerlikten uzak, kullanıcı hatasını da göz önünde bulundurarak, verilerin tek yerden alınıp tüm sistem içerisinde üniversitenin tüm süreçlerinde doğru ve erişilebilir olmasını hedeflemiştir

Sistem 30 modülü ile kullanıma hazır durumdadır. ÜBYS, dinamik yapısı sayesinde bu projeyi kullanmak isteyen vakıf ve devlet üniversitelerinde uygulanabilir durumdadır.

ÜBYS dijital üniversite konseptine uygun olarak geliştirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği ve Cumhubaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin yürüttüğü milli teknoloji hamlesi kapsamında ÜBYS tamamen yerli mühendisler ile üretilen yerli ve milli olma özelliğini taşımaktadır.

Projeyi eksiksiz ve kurulduğu üniversitede sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli personel kadrosu kurumumuzda istihdam edilmiştir. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Maliye Bakanlığının 80755325-105.02.06-9312 sayılı ve 28.10.2015 tarihli yazısı ile “Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Merkezi” kriterlerini taşıdığını belirtmiş ve bu kapsamda Personel çalıştırılmasını vizelemiştir.


Başa Dön